Selvbetjent bibliotek

Hovedbiblioteket og filialene våre på Forsand, Høle og Riska har tilbud om selvbetjent bibliotek med utvidede åpningstider. Når biblioteket er selvbetjent kan publikum låse seg selv inn med lånekort og PIN-kode. 

I selvbetjent tid kan du:

 • Låne, levere, og hente materiale du har bestilt
 • Lese aviser, tidsskrifter og bøker
 • Bruke publikums-PC’er og gratis trådløst nett
 • Skanne, kopiere og skrive ut dokumenter ved hjelp av Princh (selvbetjent utskrift er kun et tilbud ved hovedbiblioteket og Riska. Selvbetjent kopiering og skanning er kun mulig ved hovedbiblioteket)
 • Jobbe eller slappe av, alene eller sammen med andre 

 

For å få tilgang til selvbetjent bibliotek må du først signere en kontrakt. Kontrakt kan signeres på papir i skranken i betjent åpningstid eller digitalt på Min side eller i Bibliofil-appen – se «Min side» – «Min profil»

Ved å signere denne kontrakten får du tilgang til bibliotekets lokaler i 2. og 3. etasje i Elvegata 27, mellom klokken 09:00 og kl. 22:00 alle  ukedager, samt filialer som har tilsvarende tilbud. 

Bibliotekets bemannede åpningstider er kunngjort på hjemmesiden. Tilgangen i de ubemannede periodene krever lånekort oppgradert til adgangskort. Endringer vil bli kunngjort på hjemmesiden.n For å oppgradere lånekortet ditt til adgangskort, må du være over 18 år og godta noen regler:

 •  Vis hensyn til andre, hold orden og ta vare på biblioteket ditt. Det skal være til glede og nytte for alle som bruker det. Rydd opp etter deg før du forlater biblioteket.
 • Følg det til enhver tid gjeldende låne- og ordensreglement.
 • Adgangen er personlig. Du er ansvarlig for hvordan kortet brukes, og det gjelder kun din egen adgang til lokalene. Unntak: Foresatte kan ta med barn i ubetjent åpningstid, men er ansvarlig for dem, og må være sammen med dem mens de er i biblioteket.
 • Opphold i biblioteket skjer på eget ansvar.
 •  Lokalene må forlates ved brannalarm, stengetid eller ved andre varslinger.

 

Brudd på reglene kan medføre inndragelse av retten til å benytte biblioteket i ubetjent åpningstid. Hærverk og tyveri vil bli politianmeldt, og du blir stilt økonomisk ansvarlig for eventuelle ødeleggelser.

Av hensyn til din sikkerhet, og for å beskytte bibliotekets utstyr og inventar, er biblioteklokalet kameraovervåket. Opptakene oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter.

This contract grants access to the 2nd and 3rd floors of Sandnes Public Library, situated in Elvegata 27, between 9AM and 10PM Monday through Sunday as well as our branches at Høle, Forsand and Riska. You must be over the age of 18 in order to be granted access.

Our staffed hours are listed on our webpages. Any additional information or changes as regard access are likewise published on our webpages. Continued access is dependentent on compliance with the following points:

 •  Show consideration for others. Do not litter. Keep the library tidy.
 • Compliance with the library’s current regulations and house rules.
 • Your access permit is for your use only. Exception: Parents or guardians may bring their children. Children are, however, not to be left unattended.
 •  Staying in the library during unstaffed hours is at your own risk.
 • Evacuate the building immediately in case of fire or other alarms.
 • Leaving the premises at closing hour.

Violations of the above points may result in the revocation of your access permit.

Acts of vandalism will be reported to the police and you will be held liable for any damages caused.

The premises are under video surveillance – to ensure the safety of our patrons as well as the library’s holdings and equipment. Recordings are stored according
to current laws and regulations.

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •