Lånekort

Alle med fast adresse i Norge kan få lånekort ved Sandnes bibliotek. Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Lånere over 15 år må vise legitimasjon. Skoler, barnehager og andre institusjoner registreres på institusjonens navn, samt en ansvarsperson.

Personlige lånere registreres med fødselsnummer i nasjonalt lånerregister, og man kan registrere seg med samme lånekort i alle landets offentlige bibliotek. Institusjoner får lokalt lånekort.

Du må alltid ta med lånekortet når du skal låne. Har du smarttelefon, finner du en elektronisk utgave av lånekortet ditt på Min side eller i appen Bibliofil.

Du må signere lånereglementet vårt ved hjelp av ID-Porten. Det er også mulig å komme innom biblioteket i betjent åpningstid. Hvis du alt har et Nasjonalt lånekort kan du logge deg inn på Min side og signere lånereglementet vårt for å bli aktiv ved Sandnes bibliotek.

NASJONALT LÅNEKORT – PERSONVERNOPPLYSNINGER

For at det nasjonale lånekortet skal fungere, blir opplysninger om alle lånere registrert i en felles database. I denne databasen lagres:

 • Lånernummer
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Kryptert fødselsnummer
 • Navn
 • Inntil 2 postadresser
 • Telefonnumre
 • E-postadresse
 • Foretrukket kontaktmetode; brev, e-post eller SMS
 • Hjemmebibliotek; det biblioteket du bruker mest
 • PIN-kode for selvbetjeningsautomater og bibliotekenes web-løsninger
 • Opplysninger om hvilke bibliotek en låner er tilknyttet


Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom låneren og det enkelte bibliotek.

Prosjektet som har utviklet det nasjonale lånekortet har lagt vekt på å følge alle regler for behandling av personopplysninger.

 • Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand.
 • Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, og utveksles via en kryptert kommunikasjonskanal mellom det sentrale låneregisteret og det enkelte bibliotek.
 • Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser.
 • All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale lånerregisteret er kryptert og beskyttet av brukernavn og passord.
 • Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller et av bibliotekene låneren er tilknyttet mottar melding om dødsfall.
 • Behandlingsansvarlig for opplysningene er Bibliotek-Systemer AS ved daglig leder, Boks 2093 Stubberød, 3255 LARVIK.
 • Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg ved å oppsøke internettadressa https://fl.lanekortet.no/laanekort/innsyn.php.
 • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotekene du bruker kortet.
 • Hvis du ikke ønsker Nasjonalt lånekort, kan du reservere deg mot at adresseopplysningene dine blir lagret i det sentrale lånerregisteret og få et lånekort som bare kan brukes i ditt lokale bibliotek.

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •