Temapakker

Temapakker er bokkasser som er klargjort og tilpasset emner og kompetansemål fra læreplanen. Hentes på Sandnes bibliotek.

Legg inn bestilling i skjema for bokkasser, her.

Temapakke 1

1. – 2. klassetrinn

Norsk

Bokpakken og kompetansemålene passer til grunnleggende bokstavinnlæring og leseopplæring. Bokpakken inneholder ABC-bøker, bildebøker om skolestart og rim og regler. I pakken medfølger også et formidlingsopplegg til bildeboken Ordfabrikken.

 

Bokpakke

Atak – Bakvendtland (2016)

Bjerke, André – Morovers (2000)

Diep, Nhu – Lille Ting spiser ABC (2011)

Hole, Stian – Garmanns sommer (2006)

Johnsen, Mari Kanstad – ABC (2017)

Lestrade, Agnès de – Ordfabrikken (2012)

Roskifte, Kristin – Jorda rundt på 29 bokstaver (2007)

 

Kompetansemål etter andre årstrinn (hentet fra læreplanen i norsk)

 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord (muntlig kommunikasjon)
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster (skriftlig kommunikasjon)
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier (språk og litteratur)

 

#avkoding, #leseforståelse, #språkbilder, #alfabet, #skolestart

Temapakke 2

3. – 4. klassetrinn

Samfunnsfag

Bokpakken inneholder bøker om reiser, mennesker i andre land, rettferdighet og ulikhet. Bøkene kan for eksempel brukes i forbindelse med skolens markering av FN-dagen, 24. oktober.

 

Bokpakke

McCarney, Rosemary – Hvor skal jeg bo? (2017)

McCarney, Rosemary – Skoleveien (2016)

Salinas, Veronica og Engman, Camilla – Reisen (2012)

Sande, Hans og Granhaug, Silje – Pappa er sjørøvar (2011)

Sanna, Francesca – Flukten (2017)

Stai, Kari – Naboen (2016)

Ørbeck-Nilssen, Constance og Duzakin, Akin – Hvorfor er jeg her? (2014)

 

Kompetansemål etter fjerde årstrinn (hentet fra læreplanen i samfunnsfag)

 • skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår (utforskeren)
 • samtale om stader, folk og språk og planleggje og presentere ei reise (geografi)
 • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (samfunnskunnskap)

 

#flyktninger, #FN, #rettferdighet, #reiser

Temapakke 3

5. – 7. klassetrinn

Samfunnsfag

Bokpakken inneholder bøker om reiser, mennesker i andre land, rettferdighet og ulikhet. Bøkene kan for eksempel brukes i forbindelse med skolens markering av FN-dagen, 24. oktober.

 

Bokpakke

Dürr, Morten – Zenobia (2018)

Hald, Ingeborg – Albin Prek (2010)

Osland, Erna – Bestem deg, Tony T, bestem deg! (2017)

Tan, Shaun – The Arrival (2008)

Ørbeck-Nilssen, Constance og Duzakin, Akin – Hvorfor er jeg her? (2014)

 

Romanen Albin Prek er også tilgjengelig som klassesett (30 eks.). I denne bokpakken følger ett eksemplar. Gi beskjed om du ønsker å låne klassesettet.

 

Kompetansemål etter sjuende årstrinn (hentet fra læreplanen i samfunnsfag)

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (utforskeren)
 • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (geografi)
 • registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning (geografi)
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet (samfunnskunnskap)

 

#flyktninger, #FN, #rettferdighet, #reiser

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •