Pesten kommer

“Det er som å velge mellom pest og kolera”, har vi hørt folk si om umulige avgjørelser, som om begge deler er like ille. En slik innstilling kan føre galt av sted. Det finnes bare ett riktig svar hvis alternativene står mellom pest og kolera: Du skal alltid ta kolera – hver gang! Pest vil bestandig være det dårligste valget. Dette skriver forfatteren av boken, Ole Georg Moseng. 

Han kan også fortelle oss at pest er navnet på en bestemt sykdom, og ikke et fellesnavn på diverse alvorlige epidemier, som mange tror (meg selv inkludert!). Det er den sykdommen som rammet Europa på 1300-tallet, og som i Norge kalles Svartedauden. Men det er ikke eneste gangen denne sykdommen har herjet. Pesten har rammet så tidlig som i steinalderen, og så sent som i 2020. 

Det ble gitt ut flere bøker om covid-19 allerede i 2020, men denne handler altså om en annen epidemi, forårsaket av bakterier, og ikke av virus. Boken ble påbegynt et par år tidligere, og tilfeldighetene førte til at utgivelsen sammenfalt med pandemien vi nå står oppi. 

Moseng gir oss historien til pesten, og forteller om spredningen i Europa – og i Norge. Når det gjelder bekjempelse av pesten, beskriver han hvordan vi i starten visste lite og ingenting – trodde at pesten var guds straff, eller skyldte på et bestemt folkeslag (utryddelse av jøder)Det var få eller ingen tiltak, særlig i Nord-EuropaLeger i England mente bruk av parfyme, urter eller eddik kunne motvirke pesten. 

De beste tiltakene startet nord i Italia der de innførte inn- og utreiseforbud, karantene både for folk som hadde stelt syke og for folk og varer om bord på handelsskip. Før vitenskapen kunne gi oss svar på hvsykdommen egentlig er, hvordan den sprer seg og så videre, fant folk ut hvordan de kunne stoppe smitten. Altså med de samme tiltakene vi i dag har innført for å stoppe smitten av covid-19, i mangel av vaksine. 

Hvorfor ønsket myndighetene nord i Italia å bruke store deler av byens inntekter på å bekjempe pest? –Fordi det var dårlig økonomi for dem at så mange døde. Folket betalte skatter, produserte mat og stilte som soldater. 

 

Du kan sjekke om boken er tilgjengelig for lån og reservere her. Boken kan også lånes som e-bok.

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •