Nye faktabøker i mars

Det er tid for hage, og det kom flere hagebøker i mars. Klima er alltid aktuelt, og bøker knyttet til covid og pandemi dukker opp rett som det er. Men vi har selvsagt også fått inn bøker om andre emner, for eksempel om sult i Norden, streik, Israel-Palestina-konflikten og råd mot indre uro. Du kan også lære å tegne fantastiske skapninger. Dette er et utvalg, sjekk våre nyhetshyller i faktaavdelingen for å finne flere nye faktabøker.

 

Isak : en hardbarka jævel av Isak Dreyer, skrevet i samarbeid med Synnøve Sundby Fallmyr

forsidebilde

Isak Dreyer ble kjendis over natten da han vant NRK-programmet Norges tøffeste våren 2021. Den unge fiskeren med den fandenivoldske innstillingen lot seg ikke hindre av noe. Han hadde vært ute for større utfordringer før. Også på Farmen briljerte han med kunnskaper både fysisk og psykisk, noe som førte han helt til topps. Men selv klarte han knapt å vente med å ta med seg fiskestangen, jaktgeværet og hunen Buster og kommer seg til fjells igjen. Dette er boken om Isak slik vi kjenner han fra TV, men også om gutten som tidlig lærte å ta ansvar for eget liv. Boken er skrevet i samarbeid med journalist Synnøve Sundby Fallmyr. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Parterapi : for oljefolk og klimaaktivister av Magnus E. Marsdal

forsidebilde

Hva skjer når en klimaaktivist og en representant for oljearbeiderne havner rundt samme bord? Fagforeningsleder Atle Tranøy representerer de ansatte i styret til Aker ASA. Anja Bakke Riise leder Framtiden i våre hender og jobber aktivt for å stoppe klimaendringer. I denne boken har forfatter Magnus E. Marsdal invitert begge til å legge frem sine synspunkter, og til å lytte til den andres argumenter. Hva vil det ha å si for arbeidsplasser og norsk økonomi hvis man faser ut oljeindustrien? Når FN erklærer «kode rød» for kloden, er det da mulig å gjøre noe annet enn å skru igjen oljekranene? Marsdal tar begge sidene i konflikten opp til vurdering, og utforsker om det finnes noe oljearbeiderne og klimaaktivistene kan forenes om. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Det store klimasøksmålet : saken som tok livet av Grunnlovens miljøbestemmelse av Marius Gulbranson Nordby

forsidebilde

Klimasøksmålet har blitt omtalt som en av de viktigste rettsakene i Norge etter krigen. Bakgrunnen er miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og ungdoms søksmål mot Staten i 2016, med påstanden om at utvinningstillatelser til oljeleting i Barentshavet stred mot Grunnloven § 112, miljøparagrafen. Saken gikk gjennom tre rettsinstanser, og Staten ble frifunnet i desember 2020. Saken har vært gjenstand for stor offentlig debatt. I denne boken undersøker jurist og forfatter Marius Gulbranson Norby dommen, og han legger frem sine argumenter for det han oppfatter som dårlig jus og dommens svake virkelighetsforståelse. Forfatteren ser også på de kompliserte spørsmålene rundt grensedragningen mellom juss og politikk, demokratiforvaltning og maktfordelingen mellom den dømmende og den lovgivende makten. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Hjelp, jeg har fått hage! : skap uteplassen du drømmer om av Tommy Tønsberg og Kenneth Ingebretsen

forsidebilde

Nye hageeiere ønsker seg ofte alt: plen og bed, grønnsakshage og hekk, frukttrær og bærbusker, og god plass til hagemøblene. I denne boken gir forfatterne råd og tips om hvordan man kan utnytte den hagen man har best mulig i forhold til størrelse og sol- og skyggeforhold. Boken er gjennomillustrert med fotografier. Forfatterne er begge gartnere, og driver planteskolen og nettstedet Garden Living sammen. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Hagen hele året : de beste hagetipsene for vår, sommer, høst og vinter av Hanne Slyngstad-Hægeland

forsidebilde

Mange hageeiere vet ikke helt hvor de skal begynne, og ender med å la hagearbeidet styres av tilfeldigheter. Denne boken gir hjelp til å planlegge alle sesonger i hagen, og gir konkrete tips og råd om hva man skal gjøre hver sesong. Den gir råd om planting, luking, beskjæring og annet stell i hagen. Forfatteren driver Hobbygartnerskolen. Boken er gjennomillustrert med fotografier. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Norsk hagekalender : hva du kan gjøre i hagen, og når du bør gjøre det av Arild Sandgren

forsidebilde

Enten det er januar eller juli, det alltid noe man kan gjøre ute i hagen. Med en hagekalender som veiviser vet man når og hva som skal gjøres gjennom årets tolv måneder. Boken følger norske klimatiske forhold, og både nybegynnere og veteraner kan få god hjelp av veiledningen. Det brukes ikke sprøytemidler og forfatteren formidler råd om hvordan man tilrettelegger for at innsektene skal trives i buskas og bed. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Den livlige hagen : skap et paradis for insekter, fugler og andre dyr av Elke Schwarzer

forsidebilde

En hage er ikke bare blomster, busker og frukttrær. Dyr og insekter i mange størrelser er også med på å komplettere grøntarealene i små og store boligområder. Biolog Elke Schwarzer har god innsikt i hvordan man går frem for å tilpasse hager og grønne flekker, slik at fugler, smågnagere, insekter og insektetere kan trives. Kunsten er å finne frem til en rik og sammensatt flora. Og ved å hjelpe til med å konstruere tilholdssteder som pinnsvinhus, insektshotell og kasser for fugler og flaggermus. På den måten kan man både få et yrende liv i haven og være med å opprettholde et livsviktig artsmangfold. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Den røde rederdatteren : Rachel Grepp – en biografi av Elisabeth Vislie

forsidebilde

Dagens kvinner kan takke mange av historiens kvinner for kampene de kjempet. En av dem var Rachel Grepp (1879-1961). Hun var skipsrederdatteren som forlot et behagelig liv blant borgerskapet for å kjempe i front i arbeiderbevegelsen. Gjennom femti år kjempet hun arbeiderkvinnenes sak, blant annet som redaktør for Arbeiderbladets kvinneside. Privat opplevde hun å miste sin ektemann, arbeiderpartileder Kyrre Grepp, tidlig, og hun ble alene med fem barn. Likevel fortsatte hun kampen på flere fronter. Elisabeth Vislie (f. 1947) er journalist og forfatter. Hun har tidligere skrevet bøkene Da mor satt på Grini (2011), Ved fronten – Gerda Grepp og Den spanske borgerkrigen (2016), og var medforfatter i antologien Krigens Arvinger (2019). Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Berlin : noen andre steder av Svein Olav Kolset

forsidebilde

Berlin er en by som gjør inntrykk. Svein Olav Kolset viser vei rundt om i metropolen som forener en storslått og tidvis brutal historie med fremskrittivrig samtid. Kolset har valgt ut 50 kjente, og noen litt mindre kjente, severdigheter som hver på sin måte representerer byen. Man kommer tett på historien og får også glimt av norske forbindelser til den tyske hovedstaden. Men Berlin er ikke bare spennende arkitektur, teater, film og kunst. Byen kan skilte med en enorm variasjon av lokal og internasjonal mat og drikke. Boken er en fin inngang til å finne sitt eget Berlin. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Svolt i Norden av Olav Randen

forsidebilde

Også i Norden har det vore svolt. Vulkanutbrot, tørke, kulde, krigar og politiske avgjerder førte til matmangel. Boka tek også for seg surrogatmat av ymse slag, verdige og uverdig fattigdom, og trua på svolt som Guds straff. Det diskuteres og om svolt berre er fortid, og kva en kan gjerde for så sikre mattryggleik i framtida. Omtalen er utarbeidd av BS.

 

Etter pandemien : tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag av Linn Stalsberg

forsidebilde

Pandemien rammet hele verden, også Norge. Skoler stengte, mennesker ble permittert og mistet jobben. Plutselig var det myndighetene som bestemte hvor mange vi kunne ha på besøk eller om vi kunne reise noe sted. Under pandemien ble forskjellene som allerede finnes i samfunnet ekstra tydelige. Hvorfor rammet pandemien så skjevt, og hvilke muligheter har vi til å skape et mer rettferdig samfunn i fremtiden? Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Streik! : en historie om strid, samhold og solidaritet av Jonas Bals

forsidebilde

Streiken har spilt en stor rolle i formingen av det moderne Norge. Forfatter Jonas Bals følger den 150 år lange historien og viser hvordan streik som aksjonsform var med å berede grunnen for velferdsstaten. Fyrstikkarbeiderne var blant de første til å benytte seg av streikevåpenet i kampen for bedre arbeidsforhold og lønnsvilkår på slutten av 1800-tallet. På 1920- og 30-tallet stod skogsarbeidere mot skogeierorganisasjoner med konfliktnivå på høyde med borgerkrig. Boken skildrer streik blant lærere og skuespillere under krigen, de såkalte «ville» streikene på 1970-tallet og et utvalg arbeidskonflikter fra vår egen tid. Bals peker på hvordan fagforeninger og streik som aksjonsform ikke bare har vært avgjørende for et velfungerende arbeidsliv, men har vært med på samfunnsorganiseringen som helhet. Skolestreik for klima er ett av flere eksempler på hvordan streik fortsatt er aktuelt som middel til å skape sosial forandring. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Etter folkemordet : 1945- av Ingjerd Veiden Brakstad

forsidebilde

I denne boka fortel Ingjerd Veiden Brakstad om korleis det var for jødane å vende heim til Norge ved krigens slutt. Før okkupasjonen i 1940 var den jødiske minoriteten på om lag 2100 personar. Berre 559 jødar blei registrert under folketeljinga i 1946. Til saman 230 familiar vart totalt utsletta. Korleis var det å komme attende til eit heimland der også eigedom og personlege eigedelar var avhenda til framande? Brakstad gir i boka eit bilete av korleis dei heimvende tok til å bygge livet opp på nytt, trass sorg, sakn og uvisse. Og korleis storsamfunnet streva, og ofte feila, med å møte og handtere det som var tilbake av den jødiske minoriteten. Omtalen er utarbeidd av BS

 

En kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten av Jørgen Jensehaugen

forsidebilde

Denne boka tar utgangspunkt i Israel-Palestinakonflikten som moderne historie. Kapitlene er inndelt slik at de dekker sentrale hendelser og hvordan de har formet konflikten, og analyserer konflikten i lys av både storpolitiske, regionale og lokale forhold. Boka gir en oversikt over de sentrale stridsårsakene, de viktigste aktørene i konflikten, løsninger som har blitt diskutert og hva som forhindrer disse løsningene fra å implementeres. Forfatteren drøfter hva som må til for at en tostatsløsning skal bli en realitet, og alternativene som finnes. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Fantastiske skapninger og hvordan tegne dem av Kev Walker

forsidebilde

I denne boken lærer man å lære 30 skapninger fra folklore, litteratur og mørk fantasi. Monstre som lurer i skyggene eller lurer under havoverflaten. Alle er presentert med illustrasjoner, med ideer og øvelser samt forslag til bevegelse og tekstur. OBS: inneholder noen sider til egne skisser. Kev Walker Kev Walker er forfatter og illustratør av graphic novels, tegneserier, dataspill og samlekort. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Hva føler du nå? : enkle råd mot indre uro av Cecilie Benneche

forsidebilde

Grunnleggende følelser som glede, sinne, tristhet og redsel er noe de fleste kan kjenne på i møte med andre mennesker. Når disse følelsene opptrer hver for seg, er de både nyttige og livsviktige. Når de kommer veltende over én samtidig skaper det uro, og man kan oppleve bli forvirret, forbannet eller frakoblet. Finnes det en måte å knyte opp følelsesfloken? Psykolog Cecilie Benneche bruker hunden Pelle som eksempel og veiviser til opprydning i den indre uroen. Man kan gjøre seg selv godt ved å la følelser være følelser, og ikke blander dem sammen med ting som handling, tvil eller bekymring. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

Sulten : den store norske steg for steg-kokeboka av Jan Ivar Nykvist

forsidebilde

En stegvis veiviser til god mat. Jan Ivar Nykvist har samlet en rekke oppskrifter som dekker måltidene gjennom dagen. Med en god tekstlig og visuell innføring i de grunnleggende teknikkene og metodene som brukes på kjøkkenet er dette et godt utgangspunkt for både nybegynneren og den viderekomne. Omtalen er utarbeidet av BS.

 

 

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •