Nye faktabøker i juli og august

I dette utvalget finner du blant annet bøker om Utøya, Ari Behn og Per Heimly, konspirasjonsteorier, hjernen, møkkalekser, den hellige Birgitta, Jugoslavia-konflikten og norske konger i sagatiden.

 

India på 200 sider : fra de eldste tider til dagens stormakt av Torbjørn Færøvik

forsidebilde

India er enormt, både geografisk og demografisk. Med en befolkning på godt over 1 milliard blir det kalt for verdens største demokrati. Likevel er dette store landet relativt lite kjent for nordmenn flest. På 200 sider loser historiker Torbjørn Færøvik leseren gjennom Indias mangslungne historie fra begynnelsen og frem til vår egen tid. Og han vier spesiell oppmerksomhet til hvordan landet utviklet seg etter løsrivelsen fra England i 1947. Selv om landet har vært plaget av stor fattigdom, interne motsetninger mellom folkegrupper og et svært anspent forhold til naboen Pakistan i vest, vil det store riket komme til å spille en viktig rolle på den internasjonale arenaen i årene fremover. Boken er rikt illustrert. (Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.)

 

Blodsbror : historien om Ari Behn og Per Heimly av Per Heimly i samarbeid med Jo Johansen

forsidebilde

Få kjente forfatteren og kulturpersonligheten Ari Behn slik som fotografen Per Heimly. Siden de traff hverandre på midten av 1990-tallet utviklet de et sterkt vennskapsbånd som løp gjennom flere tiår til Ari Behn valgte å avslutte sitt eget liv julen 2019. Gjennom årene hadde han flere ganger bedt Per Heimly om å lage biografien over livet hans. Denne boken er Heimlys svar på oppdraget. Her går han opp sporene fra det første møtet deres, livet i tykt og tynt og i med- og motgang. Det er beretningen om reiser, boklanseringer og kunstprosjekter, menneskene som utgjorde «Den nye vinen», kjærlighet og giftermål. Boken er også like mye en visuell reise gjennom et særskilt vennskap. (Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.)

 

På kanten : norsk oljevirksomhet i Barentshavet og hvorfor det må settes en strek av Helge Ryggvik

forsidebilde

I denne boken undersøker historiker Helge Ryggvik hvordan Staten er med på å legge til rette for oljeselskapenes strategi om ekspansjon i de sårbare havområdene langt mot nord. Ryggvik viser hvordan økt lete- og utvinningsaktivitet i Barentshavet er betenkelig både fra et miljømessig og nasjonalpolitisk perspektiv. Eventuelle miljøulykker som kan inntreffe under oljeletingen vil være en konstant trussel for det rike økosystemet i denne regionen, og oljen som blir hentet opp vil bidra til mer global oppvarming. Med en offensiv utvinningsvirksomhet kan Norge pådra seg uvenner både regionalt og lokalt. EU er aktivt mot oljeleting i nordlige strøk, og Russland anser de områdene hvor norske myndigheter deler ut konsesjoner som omstridte. Hvis Norge velger å avstå fra oljeleting ved høye breddegrader og iskanten, vil de ifølge Ryggvik både kunne fremstå som forbilder i klimakampen, og de kan være med å finne en løsning på uklarhetene rundt Svalbardtraktaten. (Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen).

 

Norske konger & landsstyrere i sagatid av Sigvald Grøsfjeld

forsidebilde

Et staselig oversiktsverk om Norges konger og maktpersoner. Boken er en beretning om norsk vikingetid og middelalder. Gjennom en historisk årstallslinje, biografiske artikler over konger, stormenn og -kvinner og registre får leseren en sammenhengende fremstilling av Norges eldre historie. Man blir kjent med vikingenes framferd, borgerkrigstiden, svartedaudens herjinger og tapet av Norges politiske selvstendighet. Boken kommer med illustrasjoner av Anders Kvåle Rue og flere kjente norske kunstnere. (Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.)

 

Ganske følsom til å være fra østkanten : drabantbyen i norsk litteratur av Leif Bull

forsidebilde

Ganske følsom til å være fra østkanten er ikke en bok om hvordan det «egentlig» er i norske drabantbyer, men en bok om drabantbyen som motiv, symbol og myte. Om hva drabantbyen betyr, både i norsk litteratur og i norsk selvforståelse. (…) Samtidig pipler forfatterens egen oppvekst, ungdomstid og voksne familieliv helt ytterst i Oslo frem underveis. Slik blir dette også en bok om å drikke lunkent øl i skogen, om huset hvor det lå pornofilmer på stuebordet, om springskaller i skolegården, om bakglatte ski og sludd i ansiktet, om da Public Enemy spilte på Alaska, om å flytte tilbake til dit man vokste opp. (Fra forlagsomtalen)

 

Menneskehjernen : farlig og fantastisk av Marte Roa Syvertsen

forsidebilde

Mye av forklaringen på menneskets egenart ligger i hjernen, helt forrest i pannelappen, i et område som bærer navnet prefrontal cortex. Det er her hjernens mest avanserte funksjoner befinner seg, funksjoner som gjør oss i stand til å tilpasse atferd og handlinger for å oppnå et mål i fremtiden. Dette er et område i hjernen som det inntil nylig har vært forsket lite på, til tross for den avgjørende betydningen det har for oss mennesker. De senere årene har forskerne likevel kommet langt i å finne ut hvordan denne delen av hjernen fungerer. (…) Menneskehjernen gir en tankevekkende og underholdende innføring i et av hjernens mest kompliserte og fascinerende områder. (Fra forlagsomtalen)

 

En kort introduksjon til Jugoslavia-konflikten av Svein Mønnesland

forsidebilde

I perioden 1991-2008 gikk forbundsrepublikken Jugoslavia i oppløsning og ble til sju nye stater. (…) Denne boken skisserer det historiske bakteppet, for deretter å se nærmere på årsakene til at Titos Jugoslavia gikk i oppløsning. Hvorfor ble det krig, og hvorfor ble den så blodig? Boken følger forløpet, fra krigen i Slovenia og Kroatia i 1991, i Bosnia-Hercegovina 1992-1995, Kosovo-krigen i 1999 og konflikten i Makedonia i 2001. (…) Boken diskuterer også arven fra 1990-årene og viser hvordan nasjonalistiske holdninger fortsatt preger området. (Fra forlagsomtalen)

 

Utøyakortet av Snorre Valen

forsidebilde

I denne boken tar Snorre Valen et personlig og politisk oppgjør med det han oppfatter som det offentlige Norges vanskeligheter med å behandle konsekvensene av 22. juli 2011. Valen ser på debattklimaet i kjølvannet av terroren. Han påpeker hvordan AUF ble møtt med avvisning når de forsøkte å innlede politiske samtaler. Boken ser også på det som oppfattes som en kritikkløs innstilling i samtiden til tankegodset som fremmes fra ytre høyre. Snorre Valen er politisk redaktør i nettavisen Nidaros og han er tidligere politiker i Sosialistisk venstreparti. (Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.)

 

Etter rosetogene : 22. juli og det farlige hatet av Ali Esbati

forsidebilde

Den Iransk-svenske politikeren Ali Esbati var til stede som taler på AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. Dette er hans beretning om det største terroranslaget som har rammet Norden etter 1945. Med personlig og politisk engasjement forteller han om å finne et hjem i et nytt land, og hvordan rasisme kjennes på kroppen. Esbati ser på tankegodset som ledet frem til 22. juli-terroren. Gjerningsmannen var alene om handlingene, men ideologien finner fortsatt grobunn. Dette må samfunnet fortsette å forholde seg til og stå opp mot. (Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.)

 

Koronarebellen : i kamp mot lockdown – for rettsstat og demokrati av Margrethe Salvesen ; fortalt til og ført i pennen av Tine Cecilia Holm

forsidebilde

Da koronaviruset for alvor begynte å bre om seg vinteren 2020 valgte norske myndigheter 12. mars å gå til full nedstegning av landet. Dette er de strengeste og mest omfattende nasjonale tiltakene som noensinne har blitt gjort. Barn og unge, arbeidstakere, bedriftseier og de sårbare alle ble på sin måte berørt av avgjørelsen. En av dem som har stilt spørsmålstegn ved grunnlag for regjeringens beslutning er sykepleier Margrethe Salvesen. Hun tok offentlig til motmæle mot det hun oppfattet som vedtak tatt på begrenset helsefaglig grunnlag. I denne boken redegjør hun for sitt syn på korona-nedstegningen av Norge. (Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.)

 

Bibelen på 200 sider : frå dei første sju dagane til verdas ende av Kari Veiteberg

forsidebilde

Bibelen er så mykje meir enn ei bok, den er eit heilt bibliotek med noveller, biografiar, poesi, helteepos og apokalypsar. For å forstå oss sjølv må vi kjenne Bibelen; boka er heilt sentral for kulturen vår. Men Bibelen kan vere tung å lese. Oslos populære biskop, Kari Veiteberg, gir oss ein enklare veg inn til Bibel-tekstane. Frå evangelia tek ho oss med til det gamle testamentet og vidare til breva, salmane og merkelege tekstar som Johannes’ openbaring. Ho fortel om fæle tekstar, og tekstar som har blitt brukt til å halde kvinner nede. Vi får vite kor kjende uttrykk som «perler for svin» og «ulv i fåreklær» kjem frå, og i bokas flotte illustrasjonar ser vi korleis Bibelen er gjenskapt i verdskunsten. (Fra forlagsomtalen)

 

Den hellige Birgitta : enken som utfordret Europa av Unn Falkeid

Den hellige Birgitta

Den hellige Birgitta (1303-1373) var en av de tydeligste stemmene i Europa i sin tid og satte både konger og paver på plass. Unn Falkeid skildrer en modig nordisk adelskvinne som valgte å følge et hellig kall og bryte opp fra det livet som var staket ut. Hun føder og oppdrar åtte barn, blir så enke og bestemmer seg for å dra til Roma, kirkens sentrum, for å be paven om å vende hjem fra sitt franske eksil. Stadig mottar hun visjoner som nedtegnes og som til slutt fyller åtte bøker. Birgitta etterlot seg en klosterorden og det hittil største forfatterskapet skrevet av en kvinne. «Den svenske enken» ble hun kalt. Hun ble kanonisert etter sin død, og er i dag Europas skytshelgen. Birgittas dramatiske liv er en enestående fortelling fra europeisk middelalder. (Fra forlagsomtalen)

 

Møkkalekser! : ta ettermiddagene tilbake av Anne Lene Johnsen og Elin Natås

forsidebilde

Det er frustrerende å se at barna strever med lekser og læring, og enda mer frustrerende når vi ikke selv klarer å hjelpe. Dette fører ofte til krangling, relasjonen mellom foreldre og barn kan ødelegges, og barna føler seg dumme. For å lette på denne situasjonen, må vi voksne vite hva vi skal gjøre. I boka Møkkalekser! finner du en samling pedagogiske, psykologiske og praktiske grep som kan være til nytte for å håndtere leksetrøbbelet på en bedre måte. Forfatter Elin Natås jobber som privatlærer for barn som strever med skolen. Tipsene er basert på ting Elin ser går igjen når hun møter familier, og som mange – både voksne og barn – får aha-opplevelser av. (Fra forlagsomtalen)

 

Giftpillen : konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft av Øyvind Strømmen

forsidebilde

Konspirasjonsteorier gjør stor skade. De ødelegger sosiale relasjoner. De huler ut samfunnskritikken, og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomhet fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk engasjement kveles i avmaktsfølelse og til at samfunnsmessig frustrasjon omdannes til hat og ekstremisme. Likevel har vi en tendens til å la oss fascinere av disse teoriene. Vi forholder oss til dem som lettbeint underholdning, og de dukker stadig opp i populærkulturen. Ikke sjelden vekker de latter. Men konspirasjonsteorier er ikke festlige. De er farlige. Giftpillen handler både om hva konspirasjonsteorier er, og om hva de gjør med oss som enkeltmennesker og fellesskap. (Fra forlagsomtalen)

 

De tibetanske ritene : 15 minutter som forandrer livet ditt av Audun Myskja

forsidebilde

Hvis du bare har tid til et kvarter om dagen, er dette den aller beste treningen! En helt overkommelig treningsøkt som vil gi deg styrke, balanse, fleksibilitet, bedre koordinasjon og økt utholdenhet. De tibetanske ritene kommer fra en eldgammel tradisjon, men de blir stadig mer populære over hele verden. Ritene gir en ramme for treningen som er mulig å gjennomføre over tid, selv om du er stresset og travel, eller er syk og har smerter. Øvelsene holder deg ung og sterk, både fysisk og mentalt. De er langt mer helhetlige enn ordinær styrke- og utholdenhetstrening. I denne boka presenterer lege Audun Myskja ritene på en helt ny måte, der han bruker kunnskap og ny forskning for å forklare hvorfor ritene virker. (Forlagsomtale)

 

 

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •