Helaften: Ukraina

Sett av mandag 13. februar. Da blir det helaften på biblioteket med fokus på Ukraina, Russland og Norges sikkerhet og beredskap.

kl. 18 Ukraina: historien, menneskene, krigen 

I mars 2022 dro Arve Hansen til Ukraina for å observere den største krigen i Europa siden annen verdenskrig. Som resultat av reisen kom boken Ukraina – en medrivende innføring i Ukrainas historie og kultur, samt et helt kapittel om en av krigens helter: Volodymyr Zelenskyj. Med utgangspunkt i boken møtes Arve Hansen og Bothild Nordsletten til samtale om krigen i Ukraina. 

Arve Hansen er ansatt i Den norske Helsingforskomiteen og har en doktorgrad i områdestudier fra UiT Han har forsket inngående på urbanisme, masseprotester og opposisjonskultur i Ukraina, Belarus og Russland, samt den pågående russisk-ukrainske konflikten.  

Bothild Nordsletten har universitetsutdanning fra inn- og utland innen statsvitenskap og russisk. Hun har jobbet i utenrikstjenesten, blant annet som ambassadesekretær ved de norske ambassadene i Polen og Ukraina, og som rådgiver i Utenriksdepartementet. 

kl. 19 Krigsherren fra Kreml 

Aage Storm Borchgrevink har fulgt Russland og president Putin tett de seneste tjue årene og har brukt sin kunnskap om mannen og landet til å skrive om Putin som politisk leder i boken Krigsherren i Kreml. Han møter tidligere ambassadør i Russland, Øyvind Nordsletten for å diskutere hvordan Putin kunne bli så mektig og farlig. Diskusjonen ledes av Tom Hetland. 

Aage Storm Borchgrevink er forfatter, litteraturkritiker og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité.  

Øyvind Nordsletten er en norsk diplomat og ambassadør. Han har blant annet vært Norges ambassadør til Ukraina, til Russland, til Irland og har også vært generalkonsul i Murmansk. 

Tom Hetland er kommentator og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og har hovedfag i historie med norsk og russisk i fagkretsen. 

kl. 20 Debatt: Norges beredskap i uroens tid 

Europa er i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Vi kjører debatt rundt Norges sikkerhetssituasjon generelt og i lys av Russlands angrep på Ukraina spesielt. Hvordan står det til med Norges beredskap? Har vi et sterkt og troverdig nasjonalt forsvar? Er en sterk forankring i NATO nok til å ivareta vår sikkerhet? Hva er vår politiske og militære rolle i forsvarsalliansen? Hva innebærer artikkel fem? Dette er bare noen av spørsmålene vi skal forsøke å belyse. Panelet består av Palle Ydstebø, Kristian Åtland og Johannes Gullestad Rø. Tom Hetland er ordstyrer. 

Palle Ydstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han har militær utdanning fra Luftforsvaret, Krigsskolen og Forsvarets stabskole, hovedfag historie fra UiO og doktorgrad i War Studies ved University of Glasgow. 

Kristian Åtland er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han har mastergrad i russiske kulturstudier fra UiO og doktorgrad i statsvitenskap fra UiT. Han har jobbet i Utenrikstjenesten (UD) ved Russlandsseksjonen, Den norske ambassaden i Kiev og Det norske generalkonsulatet i San Francisco. 

Johannes Gullestad Rø foreleser ved Forsvarets høgskole og UiO, er fast utenriksspaltist i Morgenbladet og sitter i redaksjonsrådet til Nupi-tidsskriftet Internasjonal Politikk. Han har mastergrad og PhD i statsvitenskap fra UiO og har studert politisk teori ved Humboldt Universität zu Berlin. 

Tom Hetland er kommentator og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og har hovedfag i historie med norsk og russisk i fagkretsen. 

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •