En godt bevart hemmelighet av Silje Førsund

Det er skrevet en del om utenlandsadopsjon, men innenlandsadopsjon er ikke viet så mye oppmerksomhet. Forfatter og journalist Silje Førsund skriver en personlig beretning om moren sin, samt historien til fem andre innenlandsadopterte. Historiene viser fram problemstillinger og mulige konsekvenser ved adopsjon – og noen av adopsjonene burde simpelthen aldri ha funnet sted.

Forfatterens mor ble adoptert til et middelaldrende ektepar i en tid der private aktører drev med adopsjon, ikke nødvendigvis med barnets beste som hovedmål, og der det ikke ble sjekket om de vordende foreldrene var skikket.

En gang før skolealder startet adoptivfarens seksuelle overgrep mot forfatterens mor. Hun ble etter hvert et utagerende barn: “Jeg rasa og var rabiat, sloss og kasta stein, og låste meg inne på do på skolen. En gang sang jeg sexsanger utenfor lærerværelset, dro ned buksa og agerte knulling. Jeg var ti år. Var det virkelig ingen som forsto at det var et fortvilet skrik om hjelp?

Forfatteren har lest gjennom hundrevis av sider med dagboknotater som moren skrev da hun gikk i terapi. Det er vondt, sjokkerende og provoserende å lese om hvordan hun ble misbrukt i så mange år, og hvordan ingen voksne rundt henne reagerte på oppførselen hennes. Forsto de virkelig ingenting? Hun hadde ikke vokabular for det som hadde skjedd henne, det var ingenting i media om incest og overgrep, og legene forstår ikke hva som er galt med henne når hun som ung voksen stadig besvimer. Selv når hun forsøker å ta overdose, blir hun bare sendt hjem igjen fra sykehuset uten videre oppfølging.

To av de forfatteren har snakket med har god relasjon til adoptivforeldrene, men her belyses andre problemstillinger ved adopsjon, blant annet stebarnsadopsjon og retten til å finne biologisk far.

Og så er det historien om Hans Günther og søsteren Marianne. De kommer fra Tyskland til Norge på rekreasjonsopphold etter krigen, og blir siden adoptert av norske foreldre. Problemet er at det ikke ser ut til at noen fra tysk side har godkjent adopsjonen, verken den biologiske moren eller tyske myndigheter.

Historiene til de seks er både engasjerende og interessante, og belyser et emne de fleste av oss vet lite eller ingenting om fra før.

 

Vil du låne eller reservere boken, klikk her.

 

 

Skrevet av Silje

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •