Det mørke Tyskland : ei reise blant høgreekstremistar

Historikar Astrid Sverresdotter Dypvik skriv i denne boka om høgreekstremistar i dagens Tyskland. Under flyktningekrisa i 2015 tok Tyskland imot fleire hundre tusen flyktningar. Ved neste val auka oppslutninga for partiet AfD, Alternative für Deutschland, enormt, og den tyske Forbundsdagen fekk for første gong på fleire tiår inn eit ytre-høgre-parti. Dette har eg fått med meg via mediene, men boka gir oss eit innblikk i kva som ligg bak.

Dypvik skriv om AfD og høgrevridde organisasjonar som for eksempel Pegida. Ho har reist rundt og møtt fleire av dei leiande personane i desse organisasjonane, ofte i forbindelse med demonstrasjonar og møte. Her har ho også snakka med personar som deltek, folk som er støttespelarar eller medlemmar. Eg meiner det er dette som gjer at bøkene hennar er interessante for eit breitt publikum, at ho gir oss direkte kontakt med menneska som er involverte, men samtidig formidlar sak-kunnskapen.

Forfattaren har tidlegare gitt ut bøkene Det var DDR : forteljingar om eit nedlagt land og Berlinhistorier : kald krig i den delte byen. Denne gongen er det altså frå det nåverande Tyskland. Men fortida, og overgangen frå to til eitt land, er ikkje uvesentleg. Det var ikkje ei samanslåing, men ei overtaking, skriv Dypvik. Alt det gamle, alt folk i aust var opplært til å tro var rett, var nå feil. Halvparten av industriarbeidsplassane forsvann. I dag har to av tre toppleiarar i aust bakgrunn frå vest. Ingen av dei 30 største selskapa i Tyskland har hovudsete i aust. Lønsnivået i aust er lågare enn i vest, også i offentleg sektor. Arbeidsløysa er dobbelt så høg i aust. I dei austlege delstatane seier fleirtalet at dei føler seg framande i eige land. Dei føler seg som andrerangs borgarar.

Dypvik viser til ein rapport som hevdar at misnøye med eigen livssituasjon er ei sentral drivkraft for å stemma på AfD. AfD-veljaren er langt over gjennomsnittet uroa for framtida. Han har ei kjensle av avmakt, og frykt for å rykke ned sosialt og økonomisk. Ein annan stad i boka står det at jo meir uroa ein er over innvandring, jo større er sjansen for å stemma AfD.

Som ein kan lesa i fleire bokmeldingar, så skrapar boka berre i overflata, men det er ei svært interessant innføring i eit komplekst tema, som ikkje berre er aktuelt i Tyskland.

 

Du kan sjå om boka er ledig, samt reservera her.

 

Skrive av Silje

 

 

Åpningstider hovedbiblioteket

Biblioteket er betjent:
Mandag – torsdag: 10:00 – 19:00
Fredag: 10:00 – 16:00
Lørdag: 10:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 09:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Forsand

Biblioteket er betjent:
Tirsdag: 09:00 – 14:00
Torsdag: 09:00 – 14:00

Selvbetjent:
Mandag-fredag: 08:00 – 22:00
Lørdag-søndag: 09:00 – 17:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Høle

Biblioteket er betjent:
Mandag 17:00-19:00
Onsdag 11:00-14:00
Torsdag 17:00-19:00

Selvbetjent:
Mandag-tirsdag: 13:00-22:00
Onsdag: 09:00-22:00
Torsdag-fredag: 13:00-22:00
Lørdag-søndag 10:00-16:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Åpningstider Riska

Biblioteket er betjent:
Tirsdag 10 – 19
Onsdag 10 – 14
Torsdag 10 – 19
Fredag 10 – 14

Selvbetjent:
Mandag-søndag: 07:00 – 22:00

For adgang til selvbetjent bibliotek må du først signere kontrakt.

Særskilte åpningstider 2023

Endringer fra vanlige åpningstider

Hovedbiblioteket
  • 24. februar – Hovedbiblioteket betjent, 13-16.
  • 3. april – 4. april – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 1. juli – 6. august. Sommeråpningstid. Hovedbiblioteket betjent mandag 12-19, tirsdag-fredag 10-16, lørdag 10-14. 
  • 23. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-14
  • 24. – 26. desember – Kun selvbetjent
  • 27. – 28. desember – Hovedbiblioteket betjent, 10-16
  Forsand
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 28. juni – 20. august. Betjent tirsdag 20.6 og 27.6 9-14; onsdag 5.7 og 12.7 10-12; tirsdag 25.7, 1.8 og 15.8 9-14. Ellers selvbetjent som vanlig. 
  • 22. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Høle
  • 3. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 3. juli – 23. juli. Betjent 5. juli og 12. juli 13-15. Selvbetjent som vanlig.
  • 24. juli – 6. august. Vanlige åpningstider
  • 7. august – 13 august. Kun selvbetjent 
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  Riska
  • 27. februar – 3. mars. Betjent tirsdag og torsdag 10-16.
  • 4. april – Betjent, 10-16. 
  • 5. april – 10. april – Kun selvbetjent
  • 1. mai – Kun Selvbetjent
  • 17. mai – Kun selvbetjent
  • 18. mai – Kun selvbetjent
  • 27. mai – Kun selvbetjent
  • 29. mai – Kun selvbetjent
  • 22. juni – 16. juli. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 17. juli – 23. juli. Kun selvbetjent.
  • 24. juli – 15. august. Sommeråpningstider. Riska betjent tirsdag og torsdag 10-16, onsdag og fredag 10-14. Selvbetjent som vanlig.
  • 9. – 13. oktober. Høstferieavvikling. Kommer senere.
  • 23. – 31. desember – Kun selvbetjent
  •  
  •  
  •  
  •